PRIJZEN

Wijze van betaling
U ontvangt voorafgaand aan elke periode een factuur per post. De eerste factuur ontvangt u de maand na aanmelding.

Indien Chatostats niet binnen 28 dagen na factuurdatum de betaling heeft ontvangen, zal de login van het betreffende abonnement worden geblokkeerd.

Het niet betalen van de factuur geldt dus als een annulering van het abonnement of beëindiging van de proefperiode.

* alle op deze pagina genoemde prijzen zjin excl. 19% btw.


Kosten extra pageviews
ChatoStats baseert haar prijzen op gemiddeld bezoek op een website uit het MKB. Dit gemiddelde ligt zo rond de 70 bezoeken per dag, (variërend van 10 tot 130).

Binnen uw abonnement valt de gemiddelde registratie van 166 bezoeken (pageviews) per teller per dag. Extra pageviews zullen per jaar op nacalculatie in rekening worden gebracht à €0,15 per 1000 pageviews.


Voorbeeld:
u heeft 2 tellers: op uw homepage en uw e-mail formulier.

Uw homepage krijgt 30 bezoeken en
uw e-mail formulier 5 per dag.

U heeft dus totaal op uw twee tellers:
(30x365)+(5x365) = 10950+1825 = 12775
bezoeken in één jaar geregistreerd.

Binnen uw abonnement worden kosteloos per jaar
166x365 x 2 tellers = 121180 registraties gedaan.
U krijgt in dit geval dus geen kosten voor extra pageviews doorberekend.

Uw factuur zal voor het komende jaar
teller1 + teller2 =
30 + 30 = € 60 euro ex 19% btw bedragen.


Het (proef)abonnement
Uw gratis proefperiode start direct na het aanmaken van uw account en loopt tot het einde van de maand erop. Uw abonnement start na uw gratis proefperiode.

Uw abonnement bestaat uit
minimaal één teller à € 30 per jaar.

U onvangt voor de aanvang van uw abonnement automatisch een factuur voor de eerste periode van een jaar. Door het betalen van deze factuur, zet u uw gratis proefabonnement om naar een betaald abonnement.
    Prijzen per jaar
  • Teller 1:    €30
    Optioneel
  • Teller 2: + €30
  • Teller 3: + €30
  • Teller 4: + €20
  • Teller 5: + €20
  • Teller 6: + €20
Voorbeeld
U maakt uw abonnement aan op 17 januari 2021, dan kunt u ChatoStats gratis proberen tot 1 maart 2021.

Als u hierna kiest om ChatoStats om te zetten in een abonnement, is de looptijd 1 maart 2021 tot 1 maart 2022.